Thừa phát lại không được nhận các việc liên quan đến lợi ích bản thân

P. Hoàng

Ngày họp thứ 3 của Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/9 có nội dung liên quan đến các vấn đề của chế định Thừa phát lại, dự thảo Luật Thừa phát lại.

Theo Dự thảo về Luật Thừa phát lại, công việc Thừa phát lại được làm bao gồm:  Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự; Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 41

Cũng theo dự thảo Luật Thừa phát lại, Thừa phát lại sẽ không được làm những việc sau: Không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật cho phép; Thừa phát lại không được đòi hỏi bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng; Trong khi thực thi nhiệm vụ của mình.

Theo dự thảo Luật Thừa phát lại, Thừa phát lại cũng sẽ không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì; Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet