Thừa Thiên Huế: Thiếu kinh phí tập huấn chính sách cho người có uy tín

Bình Minh

Kinh phí tập huấn chính sách cho người có uy tín năm 2017 còn hạn chế nên không thể tiến hành tổ chức tập huấn đầy đủ cho người có uy tín trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Trong năm 2017 chỉ tập huấn được cho 70/146 người có uy tín trên địa bàn.

Chiều 28/9, tại Hội trường UBND huyện A Lưới, Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III năm 2017 đã được tổ chức nhằm đánh giá công tác dân tộc và tiến độ thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.


Theo báo cáo giao ban công tác dân tộc quý III năm 2017, trong 9 háng đầu năm 2017, các chính sách, chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc, miền núi năm 2017 đã được triển khai cơ bản đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với 15 đơn vị, sở, ngành, địa phương tuy đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều và thiếu quyết liệt dẫn đến tiến độ nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành chậm so với kế hoạch; Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới phân bổ chậm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động cụ thể…

Đáng chú ý, kinh phí tập huấn chính sách cho người có uy tín năm 2017 còn hạn chế nên không thể tiến hành tổ chức tập huấn đầy đủ cho người có uy tín trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số theo kế hoạch dự kiến. Trong năm 2017 chỉ tập huấn được cho 70/146 người có uy tín trên địa bàn).

Nguồn kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng chưa triển khai thực hiện vì chưa được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt vốn kế hoạch mặc dù đã có tờ trình từ của Ban Dân tộc. Hệ lụy là việc triển khai thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới sẽ rất khó khăn trong thời gian tới vì vào thời điểm mùa mưa.

Kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Trăng nhấn mạnh một số nội dung chính cần triển khai hiệu quả trong thời gian tới gồm: Phấn đấu hoàn thành công tác tham mưu ban hành các chương trình, chính sách, đề án do Ban chủ trì như Đề án nghiên cứu về địa chí hành chính vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu và xây dựng đề án sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tăng cường thực hiện công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai phân khai vốn các chương trình, chính sách, dự án khi được thông báo kinh phí để kịp tiến độ.

Chủ động và phối hợp với một số đơn vị ở hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, và các xã, thôn, bản đặc biệc khó khăn để triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn phụ trách chương trình 135 và cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế nếu hoàn thành tốt sẽ góp phần thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhanh và bền vững.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet