Thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh hoc

BT

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Uỷ ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển (MAB Việt Nam) phối hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng - MCD (Hội viên VACNE) tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu vùng ven biển Việt Nam, áp dụng thí điểm đánh giá rủi ro sinh thái và tiếp cận dự trữ sinh quyển”
 
TS Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học – Bộ Tài nguyên&Môi trường, cho biết đa dạng sinh học là nền tảng của nền kinh tế xanh; bảo tồn đa dạng sinh học là một trong các biện pháp then chốt nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.
 
“Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sử dụng bền vững đa dạng sinh học góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Anh Cường nhấn mạnh.
 
Nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học Việt Nam và thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng hàng lang đa dạng sinh học kết nối các hệ sinh thái rừng và khu vực trọng yếu nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các chương trình phục hồi rừng có sử dụng các phương pháp và cách tiếp cận phù hợp với bảo tồn đa dạng sinh học, dự trữ carbon, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.
 
Chiến lược cũng đặt ra những vấn đề trọng tâm như thay đổi thái độ, hành vi ứng xử đối với đa dạng sinh học và tăng cường sự tham gia của cộng đồng; hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn hệ thống quản lý về đa dạng sinh học; đẩy mạnh bảo tồn các loài nguy cấp quý hiếm, các nguồn gene quý; giảm thiểu tối đa nguy cơ trực tiếp với đa dạng sinh học thông qua việc tăng cường lồng ghép đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược phát triển của quốc gia, ngành, địa phương; sử dụng bền vững và chia sẻ công bằng lợi ích từ hệ sinh thái, loài, nguồn gene; bảo tồn đa dạng sinh học  thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
 
Tầm nhìn của chiến lược hướng đến năm 2030 phải đạt được 25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia bị suy thoái được phục hồi; đa dạng sinh học được bảo tồn và sử dụng bền vững mang lại lợi ích thiết yếu cho người dân và đóng góp quan trọng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet