Thúc đẩy hợp tác chính trị, an ninh giữa các nước thành viên ASEAN

Chiều 13-6, tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức chương trình tọa đàm về Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN.

Tham dự tọa đàm, có đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành và các ủy ban của Quốc hội...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình triển khai Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, cũng như những triển vọng, khó khăn và thách thức đối với ASEAN nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Hiện nay, ASEAN đang tích cực thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột, là: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Trong đó, Cộng đồng Chính trị - An ninh là trụ cột có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp, nhất là căng thẳng trên Biển Đông, đòi hỏi các nước ASEAN cần củng cố sự đoàn kết, nâng cao vai trò, gia tăng vị thế của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, chính trị trong khu vực và quốc tế.

Việc xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh nhằm mục tiêu nâng cao hợp tác chính trị, an ninh giữa các nước thành viên, với sự tham gia và đóng góp của các đối tác bên ngoài, nhằm bảo đảm cho các nước ASEAN chung sống hòa bình với công bằng, dân chủ và hòa hợp. Thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về an ninh, gồm cả các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường, tăng cường hợp tác chính trị, xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử chung; thúc đẩy xu hướng không sử dụng vũ lực và giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; ngăn ngừa và giải quyết xung đột; mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Theo DCS

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet