Thúc đẩy triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

PV

Ngày 21/6/2016, Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác Thông tin đối ngoại phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019.

 Tới dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác Thông tin đối ngoại; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác Thông tin đối ngoại; đồng chí Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Ngoại giao; đại diện các cơ quan hữu quan cùng các đồng chí là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã được các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai một cách chủ động, tích cực, nhằm tuyên truyền về các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc, những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới…, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục triển khai tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài” của Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, các nhà ngoại giao tranh thủ tối đa nguồn lực, sự ủng hộ của người dân cũng như cộng đồng người Việt ở các nước sở tại để tăng cường khả năng kết nối, sức lan tỏa của các hoạt động thông tin đối ngoại, tranh thủ tiếng nói của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề quan trọng của đất nước; Thường xuyên nắm bắt dư luận ở nước sở tại, từ đó có kiến nghị xử lý đúng đắn, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước; Dự báo về tình hình quốc tế liên quan Việt Nam, chủ động kiến nghị giải pháp ứng phó các tình huống phức tạp; nắm bắt kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu, sáng tạo cách thức triển khai thông tin mới, nhằm tuyên truyền đối ngoại hiệu quả hơn.

Các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet