Thực trạng và giải pháp truyền thông y tế thời gian qua

Phúc Mai

Theo Thạc sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Thư ký-Tổng hợp, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua truyền thông y tế đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chăm có sức khoẻ nhân dân song vẫn còn các hạn chế nhất định.

Những hiệu quả trông thấy 

Tại Hội thảo Phát huy công tác truyền thông và thông tin trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày 7/12 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội đã thu hút nhiều đại biểu đến tham dự. Các đại biểu đã có hàng chục bài tham luận về các vấn đề truyền thông y tế hiện nay dưới góc nhìn từ các cơ quan chức năng và các nhà báo đang tham gia theo dõi mảng y tế, sức khoẻ.

Trong bài tham luận của mình, Thạc sĩ Trần Anh Tuấn cho rằng hiện nay các cơ quan thông tấn báo chí, các đài phát thanh và truyền hình từ Trung ương tới địa phương, hệ thống truyền thông cơ sở dưới sự định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện về công tác y tế, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền vận động toàn xã hội cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tăng cường thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Định hướng các cơ quan báo chí và truyền thông chuyển tải đầy đủ thông tin về hoạt động của ngành y tế đến các tầng lớp nhân dân và những người làm công tác hoạch định chính sách các cấp; thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các sự kiện và những thành tựu nổi bật của ngành y tế; giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào, các cuộc vận động của ngành y tế. 
Đáng chú ý là các chương trình tuyên truyền dài hơi như Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011-2030; Đề án Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020; Đổi mới cơ chế quản lý tài chính về y tế, trong đó có lộ trình thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; Chính sách về Bảo hiểm y tế; Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe”, các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, theo Thạc sĩ Tuấn thời gian qua truyền thông về công tác y tế vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Kinh phí dành cho công tác truyền thông y tế còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng chung đến hiệu quả hoạt động truyền thông.

Công tác truyền thông y tế chưa được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm và đánh giá đúng mức nên việc định hướng hoạt động cũng như kết nối truyền thông giữa các bộ, ngành còn chậm nên việc hướng dẫn chuyên môn tuyến dưới còn hạn chế, chuyển tải thông tin tuyên truyền chưa kịp thời, thiếu sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị.

Trang thiết bị truyền thông cũ, lạc hậu gây khó khăn trong triển khai hoạt động cũng như trong hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương về công tác tuyên truyền.

4 giải pháp căn cơ 


Theo Thạc sĩ Tuấn, để công tác truyền thông có hiệu quả hơn nữa thì cần có các giải pháp cụ thể như sau: 

Thứ nhất cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí, truyền thông để cùng thực hiện việc chỉ đạo định hướng tuyên truyền cho các đơn vị làm công tác truyền thông có hiệu quả.

Thứ hai, Bộ Y tế cần chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện, cơ sở điều dưỡng… tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí nhanh nhất, chính xác nhất, thực hiện tốt trách nhiệm của người phát ngôn. Tăng cường tập huấn về chuyên môn cho các phóng viên các cơ quan báo chí. Có chính sách đặt hàng hoặc các chương trình truyền thông cho các cơ quan thông tấn báo chí. Mặt khác, các cơ sở ý tế cần tăng cường cán bộ thực hiện công tác truyền thông. 

Thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời các hoạt động của ngành y tế, tạo sự thống nhất đồng thuận của toàn xã hội để cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

Thứ tư: các cơ quan thông tấn báo chí cử phóng viên bám sát các cơ sở y tế để kịp thời phản ánh về công tác khám chữa bệnh; có kế hoạch xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực y tế với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Y tế. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin, bài tuyên truyền về chuyên đề y tế

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet