Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng nhà, đất được tính như thế nào?

H.Y

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trường hợp chuyển nhượng nhà, đất không có hồ sơ và chứng từ hợp pháp để xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Nghị định số 65 của Chính phủ; khoản 2, Điều 12 Thông tư số 111 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Còn theo điểm 2, Công văn số 16686 của Bộ Tài chính về thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản có quy định cụ thể các trường hợp áp dụng thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản như sau:

Đối với bất động sản được mua, hình thành trước ngày 01/01/2009 không có hóa đơn, chứng từ nhưng có giấy tờ viết tay và có hoặc không có xác nhận của chính quyền địa phương nếu chuyển nhượng mà không có cơ sở xác định giá vốn và chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản dưới dạng mua và bán bất động sản đều thực hiện bằng hợp đồng mua bán bất động sản có chứng nhận của cơ quan công chứng, không có cơ sở để xác định giá vốn và chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet