Thương nhân vùng khó khăn được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng

Huyền Thanh

Đó là thông tin mới nhất do Ngân hàng chính sách xã hội vừa phát ra.

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Ngân hàng chính sách xã hội gửi đến báo chí ngày 18/3/2016 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn: Thương nhân vùng khó khăn được vay Ngân hàng chính sách xã hội 50 triệu đồng.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

Ngày 26/2/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ, thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế được vay tối đa 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Thương nhân vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Còn thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước đó, theo quy định cũ tại Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế chỉ được vay tối đa 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet