Thường Tín, Hà Nội: Khai mạc đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

BT

Sáng 4/8, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với 250 đại biểu đại diện cho trên 7.800 đảng viên toàn Đảng bộ huyện đã về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, an toàn và hiệu quả, cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý, công nghiệp – xây dựng chiếm 54,5%; thương mại – dịch vụ chiếm 34,5%, nông nghiệp chiếm 11%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 24%/năm; giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%/năm; thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp ước đạt 843 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân 9,5%. Thu ngân sách địa phương đạt 5.833 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 5.529 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27,5 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu dự đại hội Nguồn: hanoi.gov.vn

Toàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đang tập trung thực hiện để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, còn lại 17 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện đã được triển khai sâu rộng, vượt kế hoạch TP giao. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, hiện toàn huyện có 86% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 60,6% làng, 65,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 75% tổ dân phố văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới huyện cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng Công nghiệp - Thương mại, dịch vụ - Nông nghiệp đã đề ra, phát triển những ngành, nghề có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm có sức cạnh tranh, thu hút nhiều lao động tại địa phương. Có giải pháp khai thác thế mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và coi đây là kinh tế mũi nhọn của huyện. Tiếp tục thực hiện quy hoạch vùng chuyển đổi để xây dựng thêm nhiều vùng sản xuất chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao.

 Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới     Nguồn: hanoi.gov.vn

Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp để duy trì, phát triển những xã đã được công nhận, đầu tư tập trung ở những xã mới đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy truyền thống đất “danh hương”, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng văn hóa người Hà Nội. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Chăm lo vấn đề an sinh, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.  Huyện cũng cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ tới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền.
 
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chăm lo công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
 
Ngay sau Đại hội, Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời nhân rộng những điển hình để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt là tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo đà thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch 5 năm (2016 - 2021).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet