Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số cơ chế đặc thù cho Hà Nội

N. Huyền

Đây là một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ họp bàn tại phiên họp thứ 5 diễn ra từ hôm nay đến ngày 22/12.

Diễn ra sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian đánh giá kết quả kỳ họp vừa qua và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 5 của UBTVQH sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chương trình phiên họp lần này có một số nội dung thay đổi. Theo đó, có 3 nội dung đã bị rút ra khỏi chương trình nghị sự.

Thứ nhất, một số vấn đề lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của dự án BLHS để có thời gian thêm cho việc chỉnh lý hoàn thiện.

Thứ hai, Dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nội dung thứ 3 được rút ra là Dự thảo nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Theo Chủ tịch QH, do đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12 như đã dự kiến.

Ngoài ra, do nội dung bố trí vốn đầu tư cho các dự án kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 là nội dung riêng. Vì vậy theo ý kiến của UB Tài chính ngân sách thì sẽ tách nội dung này ra khỏi đề án về chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, trang phục cũng như chế độ ưu tiên với cán bộ công chức kiểm toán  và phải tăng thêm 1/4 ngày cho xem xét quyết định 5 nội dung do kiểm toán trình.

Chủ tịch QH cũng cho hay, phiên họp TVQH lần này sẽ xem xét với nhiều nội dung quan trọng như:  Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTV Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội, đoàn ĐBQH.

Cùng đó, UBTVQH  tại phiên họp này sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho TP  Hà Nội...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet