Thủy điện Đăk Mi 4 không xây dựng phương án đối phó tình huống vỡ đập!

HẢI CHÂU

Qua kiểm tra đột xuất, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) phát hiện chủ hồ thủy điện Đắk Mi 4 (dung tích 312,38 triệu m3) không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình.

Ngày 17/3, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) cho hay vừa thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại hồ thủy điện Đăk Mi 4 và thủy điện Srepok 4A về việc thực hiện điều tiết nước theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Srepok được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Với dung tích 312,38 triệu m3 nhưng thủy điện Đăk Mi 4 không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình! (Ảnh: HC)

Qua kiểm tra, ngày 16/3, đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về tài nguyên nước đối với Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn vì đã thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, vi phạm Khoản 1, Điều 5 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Năm 2015, Công ty này không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước về Bộ TN&MT, vi phạm Khoản 1, Điều 7, Nghị định 142; Làm sai lệch thông tin dữ liệu tài nguyên nước vi phạm Khoản 2, Điều 21, Nghị định 142/2013/NĐ-CP (phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng). 

Trước đó, kiểm tra việc điều tiết nước tại hồ thủy điện Đắk Mi 4, ngày 14/3, đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về tài nguyên nước đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mi. Tại đây, đoàn đã phát hiện Công ty không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, vi phạm Khoản 7, Điều 10 Nghị định 142/2013 /NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 200 -220 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng phương án đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Vi phạm tiếp theo của Công ty CP Thủy điện Đăk Mi 4 là mặc dù dung tích hồ Đăk Mi 4 là 312,38 triệu m3 nhưng Công ty không lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa và tổ chức thông báo kế hoạch điều tiết nước cho UBND các cấp nơi có hồ chứa và vùng hạ du hồ chứa vi phạm Khoản 5, Điều 10, Nghị định 142/2013/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hồ chứa có dung tích từ 100 triệu m3 trở lên.

Bên cạnh đó, Công ty chưa thực hiện dự báo lưu lượng đến hồ, mực nước hồ vào 10 ngày tới các ngày 01, 11, 21 hàng tháng trong mùa cạn cho cơ quan quản lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 142/2013/NĐ-CP (phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn để phục vụ yêu cầu quản lý vận hành, khai thác hồ chứa theo quy định).

Ngoài ra, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi 4 còn không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông Vu Gia theo quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông, vi phạm khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP (phạt tiền từ 120-150 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện vận hành hồ bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ du theo quy định trong quy trình vận hành liên hồ).

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết đã báo cáo, đề xuất mức xử phạt đối với các vi phạm hành chính về tài nguyên nước của chủ hồ thủy điện Srepok 4A và Đăk Mi 4.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet