Tiền thuốc chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí y tế

Khánh Ngọc

Mới đây tại hội nghị Hội nghị tập huấn tham gia đấu thầu thuốc, quản lý và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế khu vực phía Bắc các chuyên gia về BHYT đã đánh giá về công tác đấu thầu thuốc tập trung.
Ảnh minh hoạ,

Đấu thầu rộng rãi 

Theo báo cáo của Ban Dược và Vật tư y tế, BHXHVN trong năm 2015-2016, cả nước có 56 địa phương đấu thầu thuốc tập trung, 3 địa phương đấu thầu đại diện và 4 địa phương và các cơ sở y tế Trung ương, Bộ, ngành đấu thầu đơn lẻ. Cả nước có 119 hội đồng đấu thầu thuốc.

Đến hết tháng 5/2016, có 21 địa phương kết quả đấu thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi đã hết hiệu lực; trong đó, 9 địa phương đã phê duyệt kết quả đấu thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi từ tháng 1- 5/2016; còn lại các địa phương đang trong giai đoạn xét thầu.

Báo cáo đánh giá, đại đa số BHXH các tỉnh, thành phố tham gia vào đầy đủ các công đoạn trong đấu thầu. Có 32 tỉnh tham gia vào 6 công đoạn, 13 tỉnh tham gia vào 5 công đoạn, 14 tỉnh tham gia vào 4 công đoạn, 3 tỉnh tham gia vào 3 công đoạn, 2 tỉnh tham gia vào 2 công đoạn. BHXH Việt Nam cử cán bộ trực tiếp tham gia vào thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc của các bệnh viện trung ương thuộc Bộ Y tế.

Việc tham gia của cán bộ BHXH trong đấu thầu thuốc năm 2015-2016 được đánh giá sâu hơn, và có nhiều tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu (giá thuốc, lựa chọn thuốc), góp phần loại bỏ, khắc phục nhiều bất hợp lý trong kế hoạch đấu thầu của các cơ sở y tế như thuốc có hàm lượng không thông dụng có giá cao bất hợp lý; giá thuốc chênh lệch bất hợp lý giữa các nhóm thuốc, giữa các loại hàm lượng; điều chỉnh, thống nhất cách ghi các thông tin của thuốc: đường dùng, dạng bào chế, đơn vị tính để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu; thuốc biệt dược gốc. Đặc biệt, điều chỉnh một số bất hợp lý đối với các thuốc có chi phí lớn…


Theo ông Nguyễn Tá Tỉnh - Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế, (BHXH Việt Nam), công tác đấu thầu thuốc được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc, đến nay Bộ Y tế đã ban hành 3 Thông tư hướng dẫn gồm Thông tư số 09/2016/TT-BYT, ngày 5/5/2016, ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; Thông tư số 10/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục thuốc sản suất trong nước đáp ứng về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 11/2016/TT-BYT, quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực từ 01/7/2016. Hội nghị tập huấn nhằm kịp thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện, cùng giải quyết khó khăn, vướng mắc đang còn tồn tại trong công tác đấu thầu thuốc, quản lý và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế.

Chi phí tiền thuốc cao


Hiện nay, chi phí cho tiền thuốc đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí y tế nói chung và chi khám chữa bệnh nói riêng. Chi phí thuốc cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh BHYT, năm 2009-2012, tỷ trọng tiền thuốc chiếm khoảng trên 60%, đến năm 2015 là 48,7% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT. Do vậy, việc quản lý việc cung ứng, sử dụng, thanh toán chi phí thuốc có vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền của người dân được sử dụng thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý và an toàn, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm XHVN ông Phạm Lương Sơn cho biết hiện nay công tác đấu thầu thuốc, quản lý và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế rất quan trọng và cho biết, trong cuộc họp sáng ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam xây dựng Đề án đấu thầu thuốc BHYT tập trung cấp quốc gia dùng trong thanh toán BHYT. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề với khối lượng công việc lớn, do vậy, Phó Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Dược và Vật tư y tế khẩn trương hoàn thành văn bản hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thuốc, vật tư y tế và Quy trình tham gia đấu thầu thuốc và cung ứng vật tư y tế của Ngành. BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn trong công tác đấu thầu thuốc, quản lý và thanh toán chi phí thuốc và vật tư y tế, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia BHYT.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet