Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán thông qua đường dây nóng

H.Thanh

Đây là một trong các nội dung phương pháp phối hợp giữa các ban ngành trong hoạt động đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020 mới được ban hành.

Kế hoạch 697/KHLN-BVCSTE-CSHS-PCTPMT-CSLP của Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Cục Cảnh sát hình sự - Cục phòng chống tội phạm ma túy - Ban chính sách-luật pháp soạn thảo về "Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020" được ban hành cuối năm 2015.

Ảnh minh họa

 

Đây là kế hoạch được đưa ra để thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người của Chính phủ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã xây dựng Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người - số điện thoại 18001567 để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đặt ra các mục đích, yêu cầu cụ thể gồm:

1. Tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường sự liên kết của các cơ quan phối hợp liên ngành trong hoạt động của Đường dây nóng;

2. Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động phối hợp với Đường dây nóng của các cơ quan liên ngành ở trung ương và địa phương;

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối và hỗ trợ tốt nhất trong các hoạt động của Đường dây nóng đối với nạn nhân của mua bán người;

4. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.

18001567 là số điện thoại đường dây nóng phòng chống mua bán người. Dự án này bắt đầu được thực hiện từ tháng 7 năm 2012, tại địa bàn Thủ đô và hai tỉnh An Giang, Hà Giang. Từ khi hoạt động đến hết T12/2015, Đường dây nóng 18001567 đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi, trong đó có nhiều cuộc gọi kết nối, chuyển tuyến thành công. Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 15/3/2016.

Để đạt được các mục đích đó, kế hoạch đã đề ra những nội dung phương pháp phối hợp như sau:

Thứ nhất, trao đổi thông tin

1. Đối với việc trao đổi thông tin về nạn nhân:

Các thông tin cụ thể về nạn nhân chỉ được trao đổi với cán bộ được các cơ quan phối hợp cử ra làm đầu mối phối hợp để bảo mật thông tin;

Giữa các đầu mối phối hợp chuyển tuyến, thông tin được chia sẻ đầy đủ để có cơ sở tìm ra giải pháp đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nạn nhân;

Sử dụng hồ sơ và trao đổi mọi thông tin liên quan của các cơ quan phối hợp phản ánh về nạn nhân để thuận lợi trong việc thu thập thông tin và phỏng vấn. Hồ sơ, thông tin cơ bản của mỗi trường hợp nạn nhân được gửi kèm theo khi chuyển tuyến dịch vụ;

Các thông tin về nạn nhân được thể hiện tại các cuộc họp, báo cáo cần được mã hóa để bảo mật thông tin.

2. Đối với các thông tin thuộc các cơ quan phối hợp:

Các cơ quan phối hợp cung cấp cho Đường dây nóng:

Danh sách các cơ quan, đơn vị, họ tên cán bộ được giao nhiệm vụ trong hệ thống ngành mà có liên quan trực tiếp đến thực hiện các nội dung của công tác phối hợp với Đường dây nóng về địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại máy bàn làm việc và điện thoại di động; đảm bảo rằng các cơ quan, đơn vị đã được thông báo trước và đồng thuận của họ về việc cung cấp các thông tin này cho Đường dây nóng để sẵn sàng phối hợp;

Cập nhật danh bạ điện tử về các dịch vụ, địa chỉ cung cấp, điều kiện tiêu chuẩn và thủ tục, trích yếu văn bản, tên văn bản quy định, hướng dẫn;

Cung cấp các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành mình để cán bộ Đường dây nắm được và biết cách phối hợp và tư vấn cho khách hàng khi cần thiết;

Việc liên lạc với cán bộ được phân công phối hợp được thực hiện dưới các hình thức như gọi điện thoại, gặp trực tiếp, liên lạc qua mạng internet (email, skype);

Trường hợp do tình trạng khẩn cấp của khách hàng, cán bộ Đường dây nóng liên hệ với thành viên Tổ công tác phối hợp liên ngành để được xử lý kịp thời, hiệu quả, kể cả thời gian ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần hay các ngày nghỉ đã được nhà nước quy định;

Đối với các hình thức phối hợp như tổ chức cuộc họp liên ngành về chia sẻ thông tin, mở lớp tập huấn liên ngành, các cuộc thảo luận liên ngành để giải đáp và xử lý đối với các trường hợp khách hàng có nội dung tư vấn phức tạp thì do Đường dây nóng chủ trì thực hiện. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần và chuẩn bị chu đáo nội dung trao đổi;

Đối với các trường hợp việc cung cấp danh sách họ tên cán bộ, điện thoại liên hệ thuộc bí mật ngành thì Đường dây nóng sẽ trực tiếp trao đổi nội dung thông tin cần thiết với thành viên của Tổ công tác phối hợp liên ngành để chuyển tuyến giải quyết.

3. Cung cấp thông tin về tội phạm mua bán người

Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã có đường dây nóng số: 069.44103 (24h/24h), 06944037 (giờ hành chính), email: chongbuonnguoi@gmail.com. Tại phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có số điện thoại trực ban hình sự (24h/24h) để tiếp nhận và xử lý các thông tin về tội phạm hình sự trong đó có mua bán người. Vì vậy các thông tin về tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân... cần chuyển ngay đến các địa chỉ và số điện thoại trên để xử lý.

Thứ hai, thông tin, tuyên truyền, giáo dục

Phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về: i) Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; ii) Thủ đoạn và tác hại của các hành vi; iii) Kỹ năng xử lý trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người; iv) Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người; v) Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người; vi) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân; vii) Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong đó có Đường dây nóng, nhà tạm lánh...

Thứ ba, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán

Phối hợp tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán trong nước; nạn nhân được giải cứu hoặc từ nước ngoài trở về; trao trả nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; người nghi vấn là nạn nhân bị mua bán; bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ.

Thứ 4, hỗ trợ nạn nhân và tư vấn về di cư an toàn

Hỗ trợ nạn nhân, người nghi vấn là nạn nhân (theo quy định của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về việc Hướng dẫn một số điều của Luật phòng, chống mua bán người và Thông tư số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán) để nạn nhân được nhận các chế độ hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu được tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nhà tạm lánh. Thực hiện các hoạt động tư vấn cho người dân, nhóm nguy cơ cao về các nội dung liên quan đến di cư an toàn, bao gồm cả di cư trong nước và ngoài nước.

Thứ 5, hỗ trợ cho nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán trong nước

Hỗ trợ cho nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán trong nước về xác định nạn nhân, nơi tạm trú ở cơ sở hỗ trợ nạn nhân, các chi phí thiết yếu, các hỗ trợ pháp lý và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet