Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng

Hoa Hiền (Xây Dựng Đảng)

Chiều 12/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch số 168–KH/BTCTW về “Đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng".

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Sau ba tháng thực hiện Kế hoạch 168, việc đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng đạt kết quả bước đầu quan trọng. Ban Tổ chức Trung ương đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí viết về xây dựng Đảng. Các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí bám sát nội dung trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng đảng, tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đặc biệt là việc tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng đạt kết quả tốt, thiết thực.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị    Nguồn: Noichinh.vn

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí với Ban Tổ chức Trung ương chưa được thường xuyên, nền nếp, mới chủ yếu tác nghiệp giữa các bộ phận, cá nhân theo từng nội dung, chuyên mục. Việc phối hợp giữa các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị chức năng của các cơ quan thông tấn, báo chí chưa chủ động, chặt chẽ. Một số nội dung tuyên truyền chưa sâu, bám sát chủ đề, chưa cập nhật được những nội dung mới, nóng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Chất lượng một số tin, bài còn hạn chế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định việc đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực do các cơ quan chủ động phối hợp, thực hiện bài bản. Các tác phẩm báo chí chuyển tải được nhiều thông tin, góp phần định hướng các vấn đề về tổ chức xây dựng đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền và yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, trọng tâm là tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của các cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và những nội dung nhân dân quan tâm để kịp thời thông tin, định hướng, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục cùng các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp, trao đổi thông tin, bổ sung xây dựng những nội dung tuyên truyền hiệu quả và kịp thời; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thông tấn, báo chí trong thực hiện các nội dung tuyên truyền. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, trọng tâm là tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của các cơ sở Đảng, đảng viên và công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, và những nội dung nhân dân quan tâm để kịp thời thông tin, định hướng, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet