Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền đưa Nghị quyết vào đời sống

Thu Hương

Trong giai đoạn mới, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng tự đổi mới, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, nỗ lực để nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Để tư tưởng, quan điểm của Đảng thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, bên cạnh việc đăng tải nội dung nghị quyết, báo chí còn sâu sát cơ sở để có những tác phẩm phản ánh trung thực việc thực hiện nghị quyết; tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực, kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ phóng viên tuyên truyền về xây dựng Đảng. Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài PT-TH tỉnh đã tăng trang, chuyên mục, thời lượng, đầu tư nhân lực, trí lực, tập trung tuyên truyền về việc thực hiện các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. 

Đã có những loạt bài viết, những trang chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Nhiều bài đi sâu phản ánh, phân tích những mặt được, mặt còn tồn tại, đề xuất những giải pháp giúp các cơ quan, địa phương kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, khắc phục.

Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp năm vừa qua, báo chí trong tỉnh đã có nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền về việc xây dựng văn kiện, đăng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội; tuyên truyền việc tổ chức đại hội; phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến đại hội. Tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; việc tổ chức học tập, triển khai nghị quyết...

Việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách “đúng, trúng, hay” luôn là mục tiêu phấn đấu, là mong muốn lâu nay của cán bộ, phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí. Bởi chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu ấy thì khi đó việc tuyên truyền, chuyển tải nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống mới thực sự có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Cuộc thi “Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phát động vừa qua không chỉ khuyến khích, tạo điều kiện, cơ hội để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thể hiện tài năng, tâm huyết, trách nhiệm của mình thông qua các tác phẩm báo chí, làm rõ nét hơn vai trò của báo chí trong tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà còn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Qua đó, cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Vũ Thị Bé, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, nhất là tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Tuyên Quang đã triển khai quán triệt, học tập, nghiên cứu các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong toàn cơ quan; nắm chắc, bám sát các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để cụ thể hóa vào chương trình hành động của mình. Dựa trên “chiến lược tuyên truyền” đó, Báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng phóng viên. Các phòng phóng viên cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng tuần, từng tháng, từng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; phân công phóng viên phụ trách theo dõi từng lĩnh vực, ngành, địa bàn cụ thể; định kỳ tổ chức họp đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xuất bản để rút kinh nghiệm nghiêm túc. Đồng thời, ứng dụng các phần mềm mới trên Báo Tuyên Quang điện tử và đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, Báo cũng sẽ tạo điều kiện tổ chức các chương trình tập huấn, các cuộc thi, hoạt động hội thảo phù hợp, vận động các phóng viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh để nâng cao trình độ, kiến thức, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, số lượng, thời lượng đăng, phát và nhiều giải pháp thiết thực khác để đưa Nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng đã đề ra.  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet