Tiếp tục phát triển thương mại nông thôn

NH

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các Bộ, xây dựng kế hoạch hàng năm, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020, bảo đảm phù hợp quy định và lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn.

 Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2016-2020 tiếp tục triển khai một số dự án theo nội dung Quyết định 23 với nội dung chủ yếu, như: xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho 51 tỉnh, thành phố, dự kiến mỗi địa phương 02 mô hình; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn (5.000 cán bộ quản lý và 6.000 hộ kinh doanh); phát triển hạ tầng thương mại ở địa bàn nông thôn, dự kiến cải tạo 3 chợ đầu mối, 30 chợ biên giới cửa khẩu và 300 chợ dân sinh; lồng ghép từ các Chương trình, dự án mục tiêu, giảm nghèo.

Theo Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020", mục tiêu đến năm 2020: sẽ có khoảng 9.126 tỷ đồng đầu tư phát triển thương mại nông thôn, tất cả các xã đều có chợ đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các chợ; 80% số thị trấn có hình thức tổ chức phân phối quy mô nhỏ và vừa.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet