Tiêu chí cây di sản Việt Nam gồm những gì?

Ngọc Khánh

Có rất nhiều cây cổ thụ ở các tỉnh thành đã được chứng nhận là Cây di sản Việt Nam. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã đưa ra các tiêu chí cho cây di sản Việt Nam.
Cây Thị 1000 năm tuổi (Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) có chiều cao cả tán 32m; gốc có bạnh vè, chu vi 15m được vinh danh ngày 19/3/2011 (Ảnh: VACNE)

Tiêu chí cây di sản Việt Nam gồm:

A. Cây tự nhiên

1)     Cây sống trên 200 năm

2)     Cao to hùng vĩ:

a.       Cao trên 40m, chu vi trên 6m đối với cây gỗ đơn thân.

b.      Cao trên 25m, chu vi trên 15m đối với các cây đa, si thuộc chi Ficus.

3)     Có hình dáng đặc sắc.

4)     Đặc biệt ưu tiên các loài đặc hữu, quý hiếm, có giá trị văn hoá, lịch sử.

B. Cây trồng

1)     Cây sống trên 100 năm

2)     Cao to hùng vĩ:

a.       Cao trên 30m, chu vi trên 3,5m đối với cây gỗ đơn thân;

b.      Cao trên 20m, chu vi trên 10 m, đối với cây đa, si thuộc chi Ficus.

3)     Có hình dáng đặc sắc.

4)     Đặc biệt ưu tiên các loài có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử.

C. Các cây khác:

1)     Cây không đạt các tiêu chí kỹ thuật đã nêu, nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc lịch sử, hoặc văn hoá, hoặc mỹ quan.

2)     Cây cảnh độc đáo.

3)     Các cây gần đạt các tiêu chí nhóm A, B nêu trên nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc văn hoá, hoặc lịch sử, hoặc mỹ quan.

Ghi chú: Chu vi cây đơn thân đo cách mặt đất 1,3m; chu vi cây có bạnh vè đo trên bạnh vè 20cm; chu vi các loài đa, si đo cả chu vi các rễ phụ.

 

Điều kiện lựa chọn

1.      Cây Di sản phải đáp ứng được các Tiêu chí Cây Di sản đã được công bố

2.      Chủ sở hữu Cây Di sản phải được xác định rõ ràng và làm thủ tục đăng ký.

3.      Số lượng các Cây Di sản phải tương xứng với khả năng bảo tồn thực tế của Hội và cộng đồng.

4.      Hướng tới việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Cây Di sản.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet