Tiêu chí tuyển sinh vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh

N. Huyền

Trường dân lập Lương Thế Vinh vừa ra thông bảo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016- 2017.

Theo đó, học sinh phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Đạt 4 năm học lực giỏi ( từ lớp 1 đến lớp 4), riêng năm học lớp 5 bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt phải đạt từ 9 điểm trở lên. Hạnh kiểm thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

Ảnh minh họa. 

Nhà trường sẽ tổ chức xét kết quả học tập trong học bạ kết hợp với các điểm ưu tiên theo hình thức quy đổi ra điểm.

- Các nội dung xét và quy ra điểm:
+ Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học
+ Các diện ưu tiên khác
- Các nội dung xét và quy ra điểm:

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet