Tiểu sử ông Phan Văn Sáu

N.K

Theo lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phan Văn Sáu đã được Bộ Chính trị đồng ý thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Dưới đây là tiểu sử của ông Phan Văn Sáu:

 

Ông Phan Văn Sáu

Ông Phan Văn Sáu sinh ngày 9/10/1959, quê quán tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ông chính thức vào Đảng ngày 30/10/1987. Ông Sáu có học vị Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; trình độ lý luận chính trị Cử nhân

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Tóm tắt quá trình công tác:

9/1977 - 3/1982: Sinh viên Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH chi Đoàn.

4/1982 – 7/1985: Phó Bí thư Đoàn ủy, Phó trưởng phòng phòng kỹ thuật Công ty Cơ khí An Giang.

8/1985 – 11/1990: Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Cơ khí An Giang.

12/1990 – 3/1992: Phó Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang.

4/1992 – 9/1994: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang.

10/1994 – 6/1995: Phó Giám đốc Công ty liên doanh khai thác chế biến đá xây dựng ANTRACO.

7/1995 - 12/1999: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang.

01/2000 - 7/2000: Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang.

8/2000 - 8/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

8/2003 - 6/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Châu đốc, tỉnh An Giang.

6/2005 - 2/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

2/2006 - 2/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

2/2010 - 10/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

10/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

7/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

10/2015 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 24/10, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ông Phan Văn Sáu đã được Bộ Chính trị đồng ý thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet