Tìm giải pháp xây dựng nông thôn mới ở các xã khó khăn

NH

Vùng miền núi khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ có 29 huyện với hơn 220 xã xây dựng nông thôn mới.

 Mới đây, tại thành phố Nha Trang, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội thảo “Giải pháp xây dựng nông thôn mới đối với các xã khó khăn miền núi khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ”.

Vùng miền núi khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ có 29 huyện với hơn 220 xã xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, các xã trong khu vực này đạt được nhiều tiêu chí, trong đó chủ yếu là những tiêu chí “mềm” đã có từ trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới như: an ninh trật tự, điện, bưu điện. Các tiêu chí thiết yếu như: cơ sở hạ tầng, thu nhập, giao thông... đạt được rất thấp.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, để các xã miền núi về đích đúng hạn trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cần tăng cường nguồn lực, trong đó chủ yếu từ ngân sách nhà nước, tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất, có cơ chế đặc thù thực hiện tiêu chí cần nhiều vốn đầu tư, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp thực tế…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet