Bạn hãy thử tài của chính mình nhé! Lưu ý là không đơn giản tí nào!

Bạn hãy thử tìm quy luật của bài toán này và đưa ra đáp án theo cách của mình. Lưu ý là ít người tìm ra quy luật đúng.

Nguồn VNE