Bạn hãy thử tài của mình để tìm ra hình phù hợp điền vào dấu ?

Chúc các bạn thành công

PV (Sưu tầm)