Bạn hãy tìm ra quy luật phức tạp của những hình vuông dưới đây và điền vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)