Tìm quy luật phức tạp để điền số thích hợp vào dấu ?

PV (Sưu tầm)

Bạn hãy tìm ra quy luật phức tạp của những hình vuông dưới đây và điền vào dấu ?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet