Bạn hãy thử tìm quy luật của các hình vuông dưới đây và điền số thích hợp vào dấu ?

Chúc các bạn thành công

PV (Sưu tầm)