Bạn hãy tìm quy luật để đưa ra số thích hợp nhé

Gợi ý: 675