Tìm sự vô lý trong bài toán 2 + 2 = 5

Bạn có thể tìm ra điểm vô lý trong bài toán chứng minh 2 + 2 = 5?

Tài khoản BeeSyrup trên YouTube giới thiệu cách chứng minh 2 + 2 = 5 như sau:

-20 = -20

16 - 36 = 25 - 45

(2 + 2)^2 - (2 + 2) 9 = 5^2 - (5 x 9)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 = 5^2 - (2 x5 x 9/2) (nhân 2 và chia 2)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 + (9/2)^2 = 5^2 - (2 x5 x 9/2) + (9/2)^2 (cộng thêm (9/2)^2 vào hai vế)

Hai vế của phương trình trên đều ở dạng (a^2 - 2ab + b^2)

(2 + 2 - 9/2)^2 = (5 - 9/2) ^2 (vì a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

2 + 2 - 9/2 = 5 - 9/2

2 + 2 = 5 (điều cần chứng minh).

Bạn có tìm ra điểm vô lý trong bài toán này?

Nguồn Zing

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet