Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông

Đ.L

Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, bão số 11 đang hoành hành trên biển Đông.
Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 11 sáng 12/10

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 11)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ bảy,12/10/2013 15.3 119.1 TY 120 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Chủ nhật,13/10/2013 15.3 114.4 TY 130 km/giờ
07 Thứ hai,14/10/2013 15.8 111.3 TY 139 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão đã qua
    Vị trí tâm bão dự báo
    Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo

Sơ đồ vị trí và đường đi của cơn bão Nari (bão số 11)


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet