Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông

Đ.L

Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, bão số 11 đang hoành hành trên biển Đông.
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 1
Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 11 sáng 12/10

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 11)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ bảy,12/10/2013 15.3 119.1 TY 120 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Chủ nhật,13/10/2013 15.3 114.4 TY 130 km/giờ
07 Thứ hai,14/10/2013 15.8 111.3 TY 139 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 2  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 3  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 4  Vùng tâm bão có thể đi qua
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 5    Vị trí tâm bão đã qua
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 6    Vị trí tâm bão dự báo
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 7    Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua
Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 8    Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo

Tin bão số 11 mới nhất sáng 12/10: Hoành hành trên biển Đông - ảnh 9
Sơ đồ vị trí và đường đi của cơn bão Nari (bão số 11)


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet