Tín dụng chính sách giúp đồng bào DTTS ổn định cuộc sống

T.H

Trong hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, có chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo thông tin chính thức của Ngân hàng chính sách xã hội mới công bố về kết quả thực hiện tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015:

Trong hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, có chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn này, ngoài việc thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện như cho vay hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở,... đồng bào nghèo còn được thụ hưởng 4 chương trình dành riêng đối với hộ dân tộc thiểu số là:

Thứ nhất: Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg;

Thứ hai: Một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg;

Thứ ba: Quyết định 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thứ 4: Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng. Riêng đối với chương trình tín dụng theo Nghị định 75 được Chính phủ giao thực hiện từ tháng 12/2015, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực triển khai và bước đầu đạt được một số kết quả như sau:

Tính đến ngày 31/12/2015, dư nợ cho vay đồng bào dân tộc thiểu số được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đạt gần 33 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều chương trình chiếm tỷ trọng cao, như cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và cho vay dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất lao động; cho vay hộ nghèo về nhà ở;...

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho hàng trăm ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. Cụ thể: có trên 658 ngàn hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 56 ngàn lao động, trong đó trên 6 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 96 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 92 ngàn căn nhà cho hộ nghèo chưa có nhà ở, xây dựng gần 513 ngàn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn...

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tập trung, ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc nhận thức đúng đắn, trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả, đúng mục đích, tăng thu nhập, cải thiện đời sống./.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet