Tin về cơn bão mới hình thành trên biển & nguy cơ trở thành bão số 12

BTV

Miền Trung vừa chịu sự tàn phá của cơn bão số 11, nay trên biển đã hình thành 1 cơn siêu bão, nhưng khó có thể trở thành cơn bão số 12.

Cơn bão này được đặt tên quốc tế là Francisco, có cường độ gió rất mạnh, đang di chuyển theo hướng vào Nhật Bản.

Dưới đây là hình ảnh đầu tiên về sơ đồ, hướng đi, sức mạnh của cơn bão này do Cơ quan dự báo khí tượng Hải quân Mỹ và Nhật Bản cung cấp:

Tin về cơn bão mới hình thành trên biển & nguy cơ trở thành bão số 12 - ảnh 1
Hình ảnh của Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Tin về cơn bão mới hình thành trên biển & nguy cơ trở thành bão số 12 - ảnh 2
Sơ đồ của Cơ quan khí tượng Hải quân Mỹ

Tin về cơn bão mới hình thành trên biển & nguy cơ trở thành bão số 12 - ảnh 3
Hình ảnh vệ tinh cơn bão - Cơ quan khí tượng Hải quân Mỹcùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet