Tỉnh Bình Phước hoàn thành học tập Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Đến hết ngày 30/8/2017, 22 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ Bình Phước đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII.

Theo đó, kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII đến 22 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ Bình Phước đã phổ biến đến 30.955 đảng viên, đạt tỷ lệ 97,2%.

Một số Đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham dự cao như Thị xã Bình Long (100%), Phú Riềng (99,4%), Khối các cơ quan tỉnh (99,2%), Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh (99,3%)…

Qua kết quả đạt được nói trên, Tỉnh uỷ Bình Phước đánh giá việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về những nội dung mình tâm đắc, từ đó có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thiết thực bổ sung vào kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết.

22 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ Bình Phước đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khoá XII.

Nhiều bài thu hoạch thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với những đề xuất, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết sát thực tiễn.

Riêng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, bài thu hoạch của cá nhân được gửi về ban tuyên giáo cấp ủy và lưu lại chi bộ để làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Công tác quản lý lớp học được tổ chức chặt chẽ. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều thành lập ban quản lý lớp học tập nghị quyết nhằm giúp cấp ủy theo dõi, giám sát việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên.

Đối với những trường hợp vắng học nghị quyết không lý do, cấp ủy đều có văn bản nhắc nhở, phê bình, yêu cầu từng đồng chí phải có giải trình và nghiêm túc rút kinh nghiệm, phải học ở các lớp sau, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị đưa những trường hợp này vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet