Tỉnh Phú Yên tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Đỗ Lan

Tăng cường việc thực thi Luật Phòng chống tác hại (Luật PCTH) của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, ông Phan Đình Phùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành văn bản số 53 /KH-UBND để tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tuyên truyền phòng, chống thuốc lá (Ảnh cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên)

Theo ông Phan Đình Phùng-Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên, mục tiêu của tỉnh là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc trong tỉnh giai đoạn 2017-2018, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phấn đấu đến năm 2018: 100% lãnh đạo địa phương hiểu biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá; 70% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 60% biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Tỉnh Phú Yên hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Phấn đấu đến năm 2018: 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

Cụ thể, mục tiêu là 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 10 trường trung học cơ sở, 10 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 01 trường cao đẳng và 01 trường đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà;

100% các cơ sở y tế thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá; 100% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.

Theo đó, Tỉnh chú trọng đến công tác tập huấn cho cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị (hành chính, thanh tra, công an…) về tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH của thuốc lá, hướng dẫn giám sát và xử phạt các vi phạm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet