Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị quán triệt NQ ĐH Đảng XII

PV

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nam Định tập trung mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

 Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với yêu cầu các cấp ủy quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo...

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nam Định tập trung mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Triển khai toàn diện, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”; Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân...

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet