Tĩnh Vĩnh Long đã có 21/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới

N.K

Vào những ngày cuối năm 2015, 7 xã tiếp theo của tỉnh Vĩnh Long đã đạt chuẩn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015.
Các tổ liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. (Ảnh: báo Vĩnh Long)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang mới ban hành quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015, nâng tổng số toàn tỉnh có 21/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn); xã Chánh Hội (huyện Mang Thít); xã Đông Thành (TX Bình Minh); xã Hòa Lộc, xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình); xã Bình Hòa Phước và xã Hòa Phú (huyện Long Hồ). Như vậy Vĩnh Long mới có 23,6 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới nên cần nỗ lực hơn nữa trong năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng giao Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Long Hồ chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Hòa Phú tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet