Tổ chức giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015

X.P

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015, Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử.

2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp luật giao thông.

3. Ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

4. Biểu dương những điển hình tiên tiến, những sáng kiến hay, phát hiện mới liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với nội dung nêu trên đều có thể gửi tác phẩm tham dự giải thưởng.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia giải thưởng.

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung: Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng “Báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015” là tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu), có tính mới, phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan công tác bảo đảm TTATGT, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền luật giao thông, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở Bộ, ngành, địa phương mình. Trong đó, tập trung phản ánh các hoạt động quản lý, kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2015 là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”.

- Biểu dương cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Ca ngợi, nêu những gương điển hình của cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân làm tốt công tác an toàn giao thông.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, xử lý những vụ việc có liên quan đến an toàn giao thông.

- Phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng hải và đường hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông).

2. Quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

- Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ giải.

- Tác phẩm dự giải thưởng gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí… thuộc loại hình báo chí in và báo điện tử.

- Tác phẩm dự giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/01/2015 đến 15/11/2015.

- Các đối tượng tham dự giải thưởng tối đa không quá 5 tác phẩm/1 tác giả.

- Đối với tác phẩm báo in tham gia giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự giải thưởng.

- Bài dự thi tối thiểu phải 800 từ/bài.

IV. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng dành cho cá nhân

1.1. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

1.2. Giá trị giải thưởng:

+  Giải đặc biệt: 20 triệu đồng/giải, Giải nhất: 10 triệu đồng/giải, Giải nhì: 5 triệu đồng/giải, Giải ba: 3 triệu đồng/giải, Giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải.

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng là quyết định cuối cùng.

2. Giải thưởng dành cho tập thể

Ban Tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Giá trị: 5 triệu đồng/đơn vị.

V. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ

1. Quy định về sử dụng các tác phẩm dự giải

Giải thưởng “Báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015” không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia giải thưởng nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể:

- Tác phẩm đạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ giải thưởng.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền Giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VI. THỜI HẠN NHẬN BÀI VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI THAM GIA

1. Thời hạn nhận bài: từ sau ngày phát động đến 16h30 phút ngày 15/11/2015 (đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

80B Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.39427596, Fax: 04.38223592

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự giải thưởng “Báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015”. Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/

- Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao Giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

2. Cách thức gửi bài

- Đối với tác phẩm Báo in tham gia giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet