Tổ chức hội nghị chuyên đề về giảm thiểu tảo hôn trong dân tộc thiểu số

Bình Minh

Ngày 21/9, UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị chuyên đề và triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2017.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm định hướng mục tiêu, thống nhất hành động nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.

Dự kiến trong tháng 10, huyện Kon Rẫy sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề với 9 nội dung trọng tâm, tập trung đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế ở cơ sở về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện từ năm 2003 đến tháng 9/2017; đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả từ nay cho đến năm 2020; tổ chức mô hình điểm tại xã Đăk Pne và nhân rộng trên phạm vi toàn huyện, đồng thời tiến hành tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS trong hôn nhân và vấn đề tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống một cách hiệu quả nhất.

Một hội nghị phổ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Hội nghị cũng giới thiệu tổng quan về các văn bản có liên quan đến giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; cung cấp các kỹ năng tuyên truyền, vận động và xử lý tình huống vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong lĩnh vực vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Kon Rẫy là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, toàn huyện có 4/7 xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay Trung ương chỉ hỗ trợ kinh phí để Ban Dân tộc tỉnh tổ chức mô hình điểm tại huyện Kon Plong.

Việc ban hành kế hoạch và bố trí kinh phí từ ngân sách huyện thể hiện sự quan tâm của UBND huyện Kon Rẫy đối với vấn đề về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017. Đây là mô hình mới, điểm sáng cần được triển khai nhân rộng thời gian tới trong vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet