Tòa án Nhân dân Tối cao giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII

PV

Vừa qua tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngoài ra, hội nghị còn có nhiệm vụ sơ kết công tác Tòa án 6 tháng đầu năm nay và việc thực hiện Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về thi hành Luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhấn mạnh việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhân sự của Tòa án nhân dân được lựa chọn giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải thực sự là những người tiêu biểu, thực sự có đức, tài để cống hiến tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng chung của đất nước; đồng thời gánh vác nhiệm vụ chính trị của mình và các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới.

Vì vậy, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và danh sách trích ngang của những người được giới thiệu; nghiêm túc đánh giá về phẩm chất đạo đức; quá trình, năng lực công tác, cũng như triển vọng phát triển, đồng thời chú ý phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín và triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, sáng suốt lựa chọn những đồng chí xuất sắc nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được nêu tại Kết luận số 109-KL/TW/2015 của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Các lãnh đạo TANDTC tiến hành bỏ phiếu          Nguồn:congly.com

Tại hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân cũng đã quán triệt quy trình tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngay sau đó, các đại biểu, cán bộ chủ chốt TANDTC theo quy định đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết thúc phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của TAND, Phó Chánh án Thường trực Bùi Ngọc Hòa đã trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2015 và việc thực hiện Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014.

Báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm nay của ngành do Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Bùi Ngọc Hòa trình bày nêu rõ: ngành Tòa án đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, đặc biệt là những chỉ tiêu liên quan tới công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

                   Quang cảnh hội nghị                         Nguồn: congly.com

Tuy nhiên, hoạt động của Tòa án Nhân dân trong 6 tháng qua vẫn còn một số hạn chế như một số Tòa án địa phương chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Tòa án; việc phát hành bản án, quyết định trong một số trường hợp chưa đảm bảo đúng thời hạn mà pháp luật quy định; tỷ lệ các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa do lỗi chủ quan còn cao…

Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm nay, ngành Tòa án xác định: tiếp tục triển khai nghiêm túc Hiến pháp 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp; triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ngành Tòa án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo những phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa.

Tòa án các cấp tập trung làm tốt công tác hòa giải; khắc phục việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet