Toàn văn lời phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch UBND TP.HCM

Nguyễn Cường (ghi)

“Với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu, đồng chí và đồng bào nhân dân TP, tôi hứa sẽ cố gắng đến mức cao nhất, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm với công việc”- ông Nguyễn Thành Phong nói.

Toàn văn lời phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong:

"Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu HĐND TP!

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND TP) khóa 8 đã thay mặt cho đồng bào, cử tri thành phố đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP, đứng đầu cơ quan hành chính của một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớm về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược và chính trị quan trọng của cả nước.

Ông Nguyễn Thành Phong vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đây là vinh dự lớn lao cho bản thân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà cấp Ủy, HĐND TP tin tưởng giao phó, để tôi và tập thể UBND TP tiếp tục phát huy thành tựu quan trọng, to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố. Đặc biệt là những thành tựu toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần cùng cả nước thực hiện đạt được nhiều kết quả năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2016.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã tin tưởng giới thiệu để đại biểu HĐND TP bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Cảm ơn đồng chí Lê Hoàng Quân và các đồng chí trong Thường trực UBND TP đã chia sẻ, ủng hộ tôi tiếp tục thực hiện trọng trách và những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2011 – 2016, triển khai thực hiện nghị quyết 2015 của Thành ủy, HĐND TP tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu quan trọng là xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kính thưa chủ tọa, các vị đại biểu HĐND TP, nhận nhiệm vụ trong thời điểm đất nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, trong đó hội nhập kinh tế là trung tâm. Đặc biệt là quá trình thực hiện các cam kết trong cộng đồng ASEAN, tổ chức thương mại thế giới, hiệp định thương mại tự do với các nước và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, vấn đề khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường, năng lực cạnh tranh, quá tải đối với hạ tầng đã tác động mạnh mẽ đến các mặt kinh tế xã hội của TP.

Tình hình thế giới và trong nước cũng có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cho phát triển và hội nhập sâu hơn của thành phố, những đòi hỏi cao hơn về yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, yêu cầu củng cố vững chắc quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, năng lực điều hành, hết lòng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, tính năng động, bản lĩnh của doanh nghiệp, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đội ngũ công nhân lành nghề…

Tôi sẽ cùng với tập thể UBND TP tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm để TP phát triển nhanh và bền vững. Đó là tái cấu trúc nền kinh tế TP, nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh, gia tăng tỷ trọng của các ngành có tiềm năng phát triển và lợi thế cạnh tranh có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với chủ chương tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trước mắt sẽ tập trung giải quyết ngay các bức xúc của nhân dân TP, tạo chuyển biến rõ rệt liên quan đến vấn đề thực hiện quy hoạch, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên của TP, tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức trong thực hiện công vụ.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận hoa chúc mừng

Kính thưa chủ tịch, chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND TP, để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu, đồng chí và đồng bào nhân dân TP, tôi hứa sẽ cố gắng đến mức cao nhất, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm với công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, gắn bố mật thiết với nhân dân, phấn đấu xây dựng tập thể UBND đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Đặc biệt là tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch đạt kết quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10 và kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, để cùng với Đảng bộ, nhân dân TP phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của UBND TP và các ngành các cấp, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và HĐND TP, sự quan tâm giúp đỡ, góp ý của các vị lão thành cách mạng của TP qua các thời kỳ, sự ủng hộ, giám sát của các vị đại biểu HĐND TP, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển của thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu – thành phố anh hùng.

Một lần nữa xin được chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet