Toàn văn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet...

Ngày 15/7, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/9.


Nguồn: chinhphu.vn
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet