Tốc độ tăng GDP cả nước giảm, TP.HCM nhập siêu 1,6 tỷ USD

Nguyễn Cường

Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trong 3 tháng đầu năm tại TP.HCM.

Nông nghiệp TP.HCM đang hướng đến những sản phẩm áp dụng công nghệ cao.

Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Theo Tổng cục Thống kê, một trong những nguyên nhân khiến mức tăng GDP cả nước sụt giảm (5,46% so với 6,12%) so với năm trước được xác định là do hạn mặn ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khi đó số liệu cho thấy ngành nông nghiệp của TP.HCM tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tỷ trọng của ngành này chỉ chiếm 0,8% trong chỉ số GRDP của TP.HCM.

Số liệu trong báo cáo cho thấy giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của TP.HCM trong 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4.541 tỷ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,8%).

Trong đó, trồng trọt ước tăng 4,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,1%); chăn nuôi tăng 5,0% (cùng kỳ tăng 4,7%); thủy sản tăng 8,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,3%). Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 13.563 tấn

Trong khi đó cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả; tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện của Thành phố.

Theo thống kê, diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng ước đạt 1.430 ha; tổng đàn bò ước đạt 147.802 con, trong đó, đàn bò sữa ước đạt 99.347 con; tổng đàn bò sữa nuôi công nghệ cao Israel là 208 con, năng suất sữa trung bình đạt 24,5 kg/con/ngày; cá cảnh ước đạt 33 triệu con, trong đó cá cảnh xuất khẩu ước đạt 2,5 triệu con.

Đến cuối tháng 3 cơ cấu từng ngành như sau: trồng trọt chiếm tỷ trọng 23,7% (cùng kỳ 24,1%); chăn nuôi 35,7% (cùng kỳ 36,1%); thủy sản 32,1% (cùng kỳ 32,1%); dịch vụ nông nghiệp 8,1% (cùng kỳ 7,7%).

Về các hoạt động chống hạn hán, xâm nhập mặn báo cáo cho thấy cùng với việc cảnh báo, thông tin tuyên truyền rộng rãi đến cho người dân, TP đã triển khai kế hoạch sản xuất, bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết nguồn nước của từng mùa vụ, điều tiết các công trình thủy lợi đảm bảo lấy đủ nước, trữ nước ngăn mặn xâm nhập… chính vì vậy đã hạn chế rất nhiều tác động của hạn mặn.

Nhập siêu 1,6 tỷ USD

Cũng theo báo cáo, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố 3 tháng đầu năm ước đạt 221.816 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ. Trong đó dịch vụ tăng 7,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,25%, khu vực nông nghiệp tăng 5,8%.

Cơ cấu trong GRDP cũng cho thấy hiện khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 57,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 27,7%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,8%.

Chi thường xuyên của TP đang gấp khoảng 1,8 lần chi cho phát triển.

Kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng ước đạt 6,7 tỷ USD, tăng 0,1% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,9%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 7,3%).

Các thị trường xuất khẩu có mức tăng cao là Trung Quốc tăng 26,5%, Hồng Kông tăng 10,3%, Indonesia tăng 308,9%, Hà Lan tăng 26,6%, Philippines tăng 36,1%... riêng thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc xuất khẩu chậm lại.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu, trong 3 tháng ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 8,2% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,2%), trong đó nhập khẩu từ Mỹ tăng 109,7%; Hàn Quốc tăng 17,3%, Indonesia tăng 31,6%,…

Như vậy trong 3 tháng TP đã nhập siêu 1,6 tỷ USD.

Số liệu về Thu - chi ngân sách cho thấy tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) trong 3 tháng ước thực hiện 71.955 tỷ đồng, đạt 24,12% dự toán, tăng 0,92% so cùng kỳ.

Trong số này, thu nội địa 47.300 tỷ đồng, đạt 26,63% dự toán, tăng 11,92% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 2.955 tỷ đồng, đạt 16,24% dự toán, giảm 53,82% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21.700 tỷ đồng, đạt 21,17% dự toán, giảm 4,14% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước thực hiện 9.076 tỷ đồng, đạt 14,23% dự toán, tăng 6,53% so cùng kỳ. Trong số này chi đầu tư phát triển 3.214 tỷ đồng, đạt 12,11% dự toán, tăng 11,94% so cùng kỳ; chi thường xuyên 5.858 tỷ đồng, đạt 16,92% dự toán, tăng 4,73% so cùng kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet