"Tôi tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích dân tộc"

Nguyễn Cường

Trên đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi tiếp xúc với các cử tri quận 1 vào ngày 9/5 để chuẩn bị cho kỳ bầu cử vào ngày 22/5 tới đây.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 9/5 tại TP.HCM.

Cùng tham dự với Chủ tịch nước còn có các ứng cử viên là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Trần Đông A – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa – Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, bà Đặng Thị Thúy Dung – Phó TGĐ Cty dệt may Gia Định và ông Lâm Đình Thắng – Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM.

Tại phần trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tôi tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước”.

Chủ tịch nước cũng cho biết mình sẽ quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho đồng bào tại nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, từ đó góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tạo điều kiện để đồng bào phát huy, giữ gìn truyền thống dân tộc. Song song đó là cơ chế để đồng bào hướng về tổ quốc nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội. Chú trọng xây dựng các hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình trên tinh thần tôn trọng, tôn vinh những đóng góp của nhân dân” – Chủ tịch nước khẳng định.

Trong khi đó đề cập đến trách nhiệm với TP.HCM, Chủ tịch nước cho biết ông sẽ cùng với đoàn ĐBQH TP là cầu nối của TP với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra.

“Đó là xây dựng TP.HCM là nơi văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò là động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về tài chính, khoa học công nghệ tại khu vực Đông Nam Á" – Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhận định trong những năm qua TP.HCM đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được thành tựu toàn diện nhưng so với mong muốn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân nơi này thì còn nhiều việc phải phấn đấu.

Do đó ông cho rằng để đạt được mục tiêu và phát huy những lợi thế đặc thù của TP.HCM cần có nhiều giải pháp nhưng trước hết phải xây dựng cơ chế, chính sách có tính chất đột phá để tận dụng các lợi thế của TP và vùng với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

“Cơ chế đó phải thể hiện rõ tính đột phá, không cào bằng, phải giải phóng khỏi các rào cản, quy định không còn phù hợp, từ những vấn đề lớn như xây dựng và quyết định những chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển của TP, đến những chính sách, chế độ quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, thị trường tài chính, các vấn đề xã hội, giáo dục, y tế, chính sách huy động nguồn lực trong TP thì mới có thể góp phần tạo ra đột phá và tận dụng được thời cơ, lợi thế để đưa TP phát triển nhanh, bền vững” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước chia sẻ: “Có ý kiến trao đổi với tôi và tôi cũng chia sẻ rằng mình đồng tình. Đã đến lúc chúng ta cần kiến nghị và đề xuất nên chăng Quốc hội phải thông qua một dự án luật về TP.HCM cho những cơ chế, chính sách đặc thù như luật Thủ đô thì mới tạo ra điều kiện để TP chúng ta có bước đột phá phát triển đi lên” .

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet