Tóm lược các nội dung làm việc của Quốc hội ngày 26/10

Ngày 26-10-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Trong quá trình thảo luận, đã có 49 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi sửa đổi của dự án Luật;

- Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;

- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại (phân loại tội phạm; đồng phạm; xóa án tích; các hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại; hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại…);

- Về bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện vào Bộ luật hình sự năm 2015;

- Việc bổ sung quy định xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy làm cơ sở cho việc xử lý hình sự;

- Việc cụ thể hóa các quy định từ định tính sang định lượng trong một số điều của Bộ luật hình sự làm căn cứ để định tội hoặc định khung hình phạt;

- Về đề nghị sửa đổi một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 về chuẩn bị phạm tội; tội che giấu tội phạm; tội không tố giác tội phạm…

- Về đề nghị bỏ, bổ sung, sửa đổi cấu thành cơ bản, hình phạt áp dụng đối với một số tội phạm cụ thể (tội hoạt động phỉ; tội bạo loạn; tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông; tội gây ô nhiễm môi trường; tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác; tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; các tội xâm phạm sở hữu; tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm…);

- Thời gian trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật…

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Thứ năm, ngày 27-10-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương, dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận ở Tổ về dự án Luật quản lý ngoại thương. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Theo Thông cáo số 5 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet