Tóm lược nội dung làm việc của Quốc hội ngày 27/10

Ngày 27/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý ngoại thương.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 28/10/2016, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe và thảo luận về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Thông cáo  số 6 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV của Văn phòng Quốc hội

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet