Tóm tắt ngày làm việc thứ nhất của Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Nguyễn Cường

Ngày 14/10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM bắt đầu ngày làm việc thứ nhất với phiên khai mạc và tiến hành họp những nội dung quan trọng.

Buổi sáng đại hội bắt đầu với diễn văn khai mạc của ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP.HCM. Tiếp theo ông Lê Thanh Hải đã trình bày Báo cáo của BCH Đảng bộ TP khóa 9 về các văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10. Buổi làm việc sáng kết thúc với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khung cảnh buổi làm việc của Đại hội Đảng bộ TP.HCM tại hội trường trong ngày 14/10.

Trong phần thẩm tra tư cách đại biểu, ông Nguyễn Hữu Nhân – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy đã đọc báo cáo và được Đại hội thông qua. Theo đó, tổng số đại biểu được triệu tập là 445 người trực thuộc 67 đảng bộ, trong đó có 65 đại biểu đương nhiên và 380 đại biểu được bầu.

Báo cáo cho thấy người có tuổi Đảng cao nhất là ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy TP.HCM với 41 tuổi Đảng. Trong khi đó người ít tuổi Đảng nhất là ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc công ty may Nhà Bè với 3 tuổi Đảng.

Thống kê cũng cho thấy trong số các đại biểu tham dự có 1 đại biểu dưới 30 tuổi (chiếm 0,2%), từ 30 – 40 tuổi là 52 đại biểu (chiếm 11,75), từ 41 đến 50 tuổi là 152 đại biểu (chiếm 34,2%), từ 51 – 60 tuổi là 235 đại biểu (chiếm 52,8%), từ 61 – trên 70 tuổi là 5 đại biểu (chiếm 1,1%), 85 đại biểu nữ, 3 đại biểu dân tộc Hoa.

Về trình độ học vấn: có 35 đại biểu trình độ 10/10 và 410 đại biểu trình độ 12/12. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có 36 đại biểu là Tiến sĩ, 151 đại biểu là Thạc sĩ, 257 đại biểu là Cử nhân. Xét về học hàm, có 15 đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư.

Về chức vụ, nghề nghiệp, báo cáo thẩm tra cho biết có 25 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, các đơn vị sự nghiệp của thành ủy, 70 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND, các đơn vị trực thuộc chính quyền, còn lại là các đại biểu thuộc các đoàn thể chính trị, xã hội, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…

Buổi chiều, các Đại biểu tập trung tại hội trường để nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 9 trước khi chia thành 20 tổ để thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Dự kiến hôm nay, 15/10 Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và nghe tham luận từ các Đại biểu. Vào buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành công tác nhân sự khóa 10 và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet