Tôn vinh 154 học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu

H.Thanh

Ngày 27/10 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức định kỳ 2 năm/lần với mục đích động viên, khích lệ học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện tốt. Ban tổ chức chương trình cũng mong muốn thông qua các hoạt động này, các em học sinh, sinh viên, VĐV, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số sẽ được thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số trong văn hoá cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: http:tuyengiao.vn

Năm nay, chương trình có 154 đại biểu đến từ 31 dân tộc, gồm 10 giảng viên, giáo viên có thành tích cao trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; 144 học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích cao trong học tập, thi đấu đã được tôn vinh. Trong đó, có 40 em học sinh, sinh viên, vận động viên; 10 giáo viên, giảng viên đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 40 em được tặng học bổng Vừ A Dính… 

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cho biết: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, trong 54 dân tộc có 53 dân tộc thiểu số, các thành phần dân tộc có số dân gần 11 triệu người, chiếm 13% dân số cả nước. Các dân tộc sống đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn thể hiện bản sắc đa dạng, phong phú về văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam… Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay, với những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, thế hệ trẻ Việt Nam cần luôn gắn bó mật thiết với những giá trị văn hóa truyền thống, với những phẩm giá của dân tộc mà nổi bật là tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc…

Thứ trưởng cũng khẳng định: Trong suốt thời gian đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số. Những năm qua, nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc nói chung và nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của các đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhóm nhân lực rất quan trọng, góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống của con người, giáo dục rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt Nam, kiến tạo, bồi đắp nhân lực cho ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, các trung tâm huấn luyện rà soát, tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ các học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Đồng thời, có những biện pháp quản lý, giảng dạy phù hợp, thiết thực trong điều kiện hiện nay.

Bên cạnh hoạt động chính thức ngày 27/10, ra Thủ đô tham dự chương trình lần này, các em học sinh, sinh viên, vận động viên đã được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ngày 26/10 các em đã làm lễ báo công dâng Bác, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh.Tối 26/10 các em đã tham gia buổi giao lưu "Nối vòng tay lớn" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet