Tổng cục Chính trị Công an nhân dân triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng

M.H

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND nói chung và Tổng cục Chính trị CAND nói riêng.

Ngày 26/7/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng tới lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đảng viên trong Tổng cục.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Đồng chí thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Bá Thiều nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng CAND nói chung và Tổng cục Chính trị CAND nói riêng. Đồng chí Trần Bá Thiều đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong CAND và trong Đảng bộ Tổng cục.

Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy Đảng và đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Trong chỉ đạo triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng của các Đảng bộ; Gắn với tiếp tục việc đẩy mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước khác... Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long đã giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet