Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đưa nhanh NQ Đại hội XII vào cuộc sống

Nguyễn Đức Lâm

Trong Chương trình hành động quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Đảng bộ Tổng cục CNQP đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), trong Chương trình hành động quán triệt và thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Tổng cục CNQP đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục, phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động, biến các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng thành chương trình hành động thiết thực, hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng là lãnh đạo tổng cục tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06/NQ-TW (Gọi tắt là Nghị quyết 06) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP 5 năm (giai đoạn 2016-2020); Tập trung triển khai các dự án trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất quốc phòng hằng năm, ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng, bảo đảm niềm tin của bộ đội đối với vũ khí do CNQP Việt Nam sản xuất.

Nhiệm vụ phát triển CNQP luôn nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Tổng cục CNQP. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, CNQP Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Nổi bật là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết 06 thành kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong đó đã xây dựng và ban hành được một số văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức lực lượng CNQP; Từng bước kiện toàn CNQP nòng cốt theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, kết hợp nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa nhằm tập trung nguồn lực, phát triển năng lực sản xuất quốc phòng. Cùng với đó, việc đầu tư cho CNQP đã có sự tập trung, trọng điểm, không dàn trải; Nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả. Điều đáng nói là từ chỗ CNQP chỉ có các dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu, với nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, đến nay đã có các dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, đủ khả năng sản xuất được những loại vũ khí thế hệ mới có uy lực mạnh, công nghệ cao, đưa vào trang bị trong các quân, binh chủng.
Một trong những thành tựu nổi bật là đến nay CNQP Việt Nam đã có chuyển biến rõ nét, tăng thêm năng lực sản xuất, sửa chữa nhiều sản phẩm mới; Trong đó đã sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh; Chất lượng sản phẩm quốc phòng đạt độ tin cậy, ổn định cao, tạo niềm tin cho bộ đội trong huấn luyện và SSCĐ. Điển hình là CNQP Việt Nam đã sản xuất được các loại thuốc nổ mạnh TNT, Hecxogen và 58 mác thuốc phóng thông dụng, 15 mác thuốc hỏa thuật, cơ bản bảo đảm tự chủ cho sản xuất các loại đạn dược; sản xuất được các loại đạn pháo chiến dịch, đạn pháo cao xạ và các loại đạn bộ binh; làm chủ công nghệ sản xuất súng bộ binh thế hệ mới trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng; Hoàn thành giai đoạn 1 và làm chủ công nghệ lắp ráp tên lửa phòng không tầm thấp; Đồng thời tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để làm chủ công nghệ chế tạo với phần lớn các chi tiết được nội địa hóa. Đặc biệt, trong thời gian qua, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cơ quan chức năng, những nỗ lực rất lớn của cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề trong các doanh nghiệp đóng tàu, CNQP Việt Nam đã đủ khả năng đóng thành công tàu tên lửa, tàu pháo và các tàu chuyên dụng, đa năng hiện đại. Năng lực đóng tàu của CNQP Việt Nam đã phát triển vượt bậc, đạt tầm khu vực và thế giới.
 Song song với việc nghiên cứu các loại vũ khí tiên tiến, hiện đại, CNQP Việt Nam cũng quan tâm đầu tư chiều sâu, sản xuất được hầu hết các loại trang bị kỹ thuật như khí tài quan sát ngắm bắn ngày, đêm cho bộ binh, phương tiện cơ giới, tàu thuyền; Sản xuất lưới ngụy trang chống trinh sát quang học, hồng ngoại, ra-đa; Một số loại trang bị phòng, chống hóa học, sinh học; Sản xuất được một số loại ra-đa, máy thông tin cấp chiến thuật, chiến dịch, tổng đài quân sự; Khí tài tác chiến điện tử; Trang bị trinh sát kỹ thuật, cơ yếu... Sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa được các loại vũ khí, khí tài thế hệ mới có trong trang bị quân đội như: Máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không, ra - đa, tàu chiến, xe tăng... Một điều rất đáng tự hào là năng lực sửa chữa tàu phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã có bước chuyển biến rõ nét cả về tiến độ và chất lượng.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, công tác nghiên cứu khoa học trong Tổng cục CNQP đã và đang được chú trọng và có nhiều đổi mới; Kết hợp tốt giữa nghiên cứu và sản xuất, giữa sản xuất và nghiên cứu. Trình độ khoa học, công nghệ của các cơ sở CNQP nòng cốt từng bước được nâng lên, hiện có hơn 80% vũ khí, trang bị do CNQP sản xuất và sửa chữa là kết quả của các đề tài nghiên cứu trong nước. Trong đó, thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ của CNQP Việt Nam là đã nghiên cứu, chế thử thành công các loại vũ khí, đạn dược bộ binh thế hệ mới, các loại đạn cho pháo tàu Hải quân.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ phát triển CNQP còn rất nặng nề và cũng không ít khó khăn. Trong Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Tổng cục CNQP xác định, trước hết là lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về CNQP; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trọng tâm là thực hiện tốt Quy hoạch CNQP, Quy hoạch T-09, Cơ chế đặc biệt và Chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP 5 năm (giai đoạn 2016-2020); Tếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh CNQP, tiến tới ban hành Luật CNQP. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa công nghệ sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ. Triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như Dự án I, Dự án Ngòi, Dự án di dời Ba Son và một số đề án nghiên cứu, thiết kế, chế thử vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản phẩm mới mang thương hiệu Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, tổng cục tiếp tục tập trung chỉ đạo hai nhiệm vụ lớn là hoàn thành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06, trình Bộ Chính trị và hoàn thành xây dựng Đề án đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị. Cùng với đó, tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: Di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son; Đầu tư công nghệ sửa chữa vũ khí - khí tài và tàu ngầm, tàu mặt nước tại Nhà máy X52; Chế tạo tổ hợp tên lửa đối hải tầm trung; Chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp; Sản xuất ngòi đạn thế hệ mới. Tổng cục cũng sẽ tiếp tục xúc tiến đề xuất triển khai các dự án đầu tư chế tạo đạn con, tên lửa chống tăng thế hệ mới; Khí tài quan sát ngắm bắn đêm thế hệ 3 và hướng tới phát triển sản phẩm kính ngắm, quan sát đêm ảnh nhiệt.

Xây dựng và phát triển CNQP là vấn đề lớn, phức tạp. Để biến chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo nên bước đột phá mới, cùng với nỗ lực nội tại của toàn ngành, Tổng cục CNQP cũng mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Sự phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng để tổng cục hoàn thành tốt các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển CNQP, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet