Tổng cục Hải quan quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Hải Yến

Sáng 18/7, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hàng Đảng bộ và gần 600 cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tại khu vực Thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ năm khoá XII, gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt quan trọng trong toàn đảng bộ nói chung, giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet