Tổng cục Hải quan thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố và chống rửa tiền

PV

Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 3642/QĐ-TCHQ về việc thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.

Theo đó, ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng cục Hải quan tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực hải quan; Phối hợp với ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Tổng cục Hải quan giao.

Trong những năm qua, hoạt động khủng bố trên thế giới không ngừng gia tăng cả về số vụ, quy mô, phương thức và tính chất nguy hiểm, đe dọa an ninh của nhiều quốc gia. 

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tính từ năm 2001 đến nay, trên thế giới đã xảy ra trên 5.770 vụ khủng bố ở các quy mô khác nhau, cướp đi sinh mạng của hơn 48.170 người, làm bị thương gần 86.000 người, gây bất ổn về chính trị - xã hội, thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và làm tổn thương sâu sắc về tinh thần đối với xã hội tại nhiều quốc gia.

Một trong những hành vi liên quan đến khủng bố là hoạt động tài trợ cho khủng bố. Hiện nay, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố đang là vấn đề quan tâm mang tính toàn cầu. 

Theo đó, hoạt động tài trợ cho khủng bố là sự hỗ trợ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào cho khủng bố hoặc cho những kẻ khuyến khích, lập kế hoạch hoặc tham gia thực hiện hành vi khủng bố.

 cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet