Tổng cục Thuế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Hải Yến

Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết: 19/NQ-CP, 35/NQ-CP và 36a/ NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ban lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại nhiều kết quả tích cực. 

Tổng cục Thuế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế - ảnh 1
Việc cắt giảm số giờ nộp thuế trên sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội trên 7.000 tỷ đồng/năm.   (Ảnh minh họa)

Cụ thể, số giờ nộp thuế của ngành Thuế đã giảm từ mức 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm. Con số này đã đạt và vượt mục tiêu của Nghị quyết 19/NQ-CP đề ra và ngang bằng với mức bình quân chung của các nước trong khu vực ASEAN-4. 

Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, việc cắt giảm số giờ nộp thuế trên sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội trên 7.000 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh cắt giảm số giờ nộp thuế, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế còn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính thuế của hệ thống thuế trong những năm qua đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 

Theo đánh giá kết quả chỉ số nộp thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016 cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 5 bậc (từ vị trí 173/189 lên vị trí 168/189 quốc gia được xếp hạng).

Kết quả cải cách thủ tục hành chính thuế còn được thể hiện ở việc đơn giản hoá thủ tục và thời gian đăng ký thuế. Theo đó, người nộp thuế chỉ nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất tại bộ phận “một cửa liên thông”, được giải quyết trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc (trước đây là 5-10 ngày).

Tổng cục Thuế đã rút ngắn thời hạn giải quyết đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày; rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Đối với các trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày làm việc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo hệ thống thuế phấn đấu đến hết năm 2016 đạt ít nhất 90% kê khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử về cả 3 chỉ tiêu (số doanh nghiệp đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý). 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet