Tổng cục Thuế tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5

Hải Yến

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ trực thuộc Tổng cục Thuế có chức vụ từ cấp phòng trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu nội dung 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, việc ban hành 3 Nghị quyết là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng các nội dung trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua những nội dung này nhằm giúp cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng, để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại các đơn vị. Đồng thời, xây dựng chương trình trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi cũng như lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Thuế đã giới thiệu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, theo đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động phải tập trung khắc phục hạn chế yếu kém; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định; phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đề cáo trách nhiệm của người đúng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet